Event management

Dobre zostavený program, zaujímaví hostia, či netradičné formy prezentácie pomáhajú dosiahnuť potrebnú informovanosť, presvedčenie  a priblíženie sa k vytýčenému cieľu.
Pre našich klientov organizujeme spoločenské, firemné  a iné aktivity:

a k jednotlivým aktivitám vieme zabezpečiť:

Kontaktujte nás

In Vestito, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02
Slovakia

T:  +421 2 5941 8162
F:  +421 2 5941 8198
E:  info@investito.sk