Komunikácia a tvorba image

Krízová komunikácia

Krízová komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou public relations aktivít. Úlohou pre krízovú komunikáciu je okamžitá reakcia na negatívne aspekty, ktoré poškodzujú záujmy klienta a vytvárajú tak negatívne povedomie o spoločnosti v očiach cieľových skupín.
Najčastejšími príčinami krízovej komunikácie sú útoky konkurenčných firiem na záujmy spoločnosti, nepredvídateľné situácie vďaka zásahu vyššej moci, ale tiež i nevhodné jednanie firiem na trhu. Na tieto a ďalšie skutočnosti je žiaduce okamžite reagovať. Krízová komunikácia je preto nástrojom pre zvládnutie alebo odrážanie útoku a vyžaduje značnou skúsenosť s mediálnym trhom. Pre účinné zvládnutie krízy je žiaduce využitie služieb našej PR agentúry.
Pre krízovú komunikáciu spracujeme:

V prípade riešenia priamej krízovej komunikácie zaistíme:


Strategická komunikácia

Pozitívne vnímanie firmy je ovplyvnené tradíciou, podnikateľskou stratégiou a spôsobom prezentácie jednotlivých aktivít. Vytváranie dobrej povesti je beh na dlhé trate, a preto vyžaduje dlhodobú a systematickú komunikáciu so všetkými základnými cieľovými skupinami. Strategická komunikácia zahrnuje tieto oblasti:

Kontaktujte nás

In Vestito, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02
Slovakia

T:  +421 2 5941 8162
F:  +421 2 5941 8198
E:  info@investito.sk