Monitoring

Komunikovať nie je možné bez znalostí základných informácií, ktoré sa týkajú danej problematiky. Preto naši klienti využívajú možnosti spätnej analýzy mediálneho pokrytia problematiky/odvetvia/konkurencie, presne tak ako aktuálne sledovanie ohlasu na nové aktivity. Ucelený pohľad na mediálne aktivity sledovaného subjektu prináša elektronický monitoring, ktorý zahrňuje sledovanie tlačových i elektronických médií, rádií a televízie. Nahromadené informácie sú pribežne vyhodnocované a výstupom je stručná charakteristika aktuálnej situácie a doporučení ďalších aktivít, prípadne realizácia príslušných opatrení.
Monitoring médií zahrňuje:

Kontaktujte nás

In Vestito, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02
Slovakia

T:  +421 2 5941 8162
F:  +421 2 5941 8198
E:  info@investito.sk