Public Affairs a Lobbying

Snažíme sa zabezpečiť pre Vás kontakt a  komunikáciu so zástupcami verejnej sféry, politických strán, vládnych i nevládnych organizácií, organizácií samosprávy, záujmovými skupinami a združeniami, či lokálnymi komunitami.
Služby v tejto oblasti zahrňujú:

  • koncepty a realizáciu cielených akcií (neformálne rozhovory, politické salóny, kruhové stoly, workshopy, parlamentné pojednávanie, konferencie)
  • zabezpečenie kontaktov k politickým činiteľom
  • vytvorenie databázy k tematickým oblastiam
  • politická komunikácia a poradenstvo
  • koncepty politického dialógu
  • lobbying

Kontaktujte nás

In Vestito, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02
Slovakia

T:  +421 2 5941 8162
F:  +421 2 5941 8198
E:  info@investito.sk