Vzťahy s médiami

Media relations - ako mať média na svojej strane?
V dnešnej dobe majú oznamovacie prostriedky zásadní vplyv na to, či verejnosť firmu pozná a čo si o nej myslí. Média sú dôležitým prvkom pre vytváranie vzťahov s externými i internými cieľovými skupinami a pre budovanie  povesti firmy. Preto je podstatné naučiť sa s nimi efektívne a hlavne správne komunikovať, aby každá takáto interakcia mala pre Vašu firmu čo najväčší prínos. Cieľom mediálnej prípravy je zvýšiť pripravenosť na stretnutiach s novinármi a zvýšiť tak účinnosť využitia médií pre relevantné firemné upovedomenie. Školení a tréning sú určené hlavne pre členov managementu, ktorých rola je mimo iného zastupovať spoločnosť na verejnosti. Tréning je vždy prispôsobený okruhu médií a témam relevantných pre účastníkov školenia.
Mediálne školenie je obvykle rozdelené na dve časti – v tej prvej sa účastníci interaktívnou formou dozvedia, ako média obecne fungujú a aké novinári najčastejšie používajú triky, či ako zvládať vybrané konkrétne komunikačné situácie. Druhá časť tréningu je potom zameraná na možnosť získané informácie otestovať v praxi, a to pred kamerou v rozhovoru so skúseným novinárom.
Medzi najpoužívanejšie nástroje media relations patrí:Kontaktujte nás

In Vestito, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02
Slovakia

T:  +421 2 5941 8162
F:  +421 2 5941 8198
E:  info@investito.sk